Gluu.me

Gluu.me je inventivna nova socijalna mreža sa naglaskom na lokalno.

Gluu.me spaja svoje korisnike sličnih interesa, ali ne pokušava zamijeniti pravi svijet virtualnim - baš naprotiv, Gluu.me služi da bi pojednostavnio susrete u stvarnom životu.